fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

Luna Design AB, organisationsnummer 555295-7780, med huvudkontor beläget på Thure Bruces väg 2, 560 13 Hok (I Woof U) vet hur viktigt det är med integritet för våra Användare av Tjänsten. Målet med denna Integritetspolicy (Policy) är att på ett tydligt sätt beskriva hur insamling, behandling, lagring och överföring av Personuppgifter går till. I Woof U ber därför Användaren att höra av sig om några funderingar eller frågor uppstår om denna Policy.

  1. Allmänt och definitioner

I Woof U är en digital marknadsplats för förmedling av arbetsuppdrag gällande hundpassning och hundpromenader (Tjänsten). Tjänsten erbjuds via en smartphone-applikation (Appen) och via en webbplats (Webbplatsen).

Denna Policy gäller för alla som registrerar sig i Appen eller på Webbplatsen och skapar ett konto (Användare). Användare som lägger upp uppdragsannonser för utförande kallas fortsatt för Beställare. Beställare delas in i två grupper. Beställare är privatpersoner som lägger upp annonser i egenskap av konsument, vilka kallas för beställare (med konsument förstås en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet).

Användare som ansöker om att få utföra uppdragsannonserna och sedan utför arbete kallas för Uppdragstagare. De uppdrag och tjänster som Uppdragstagare utför via Tjänsten kallas för Uppdrag. Uppdragsbeskrivningen som läggs upp i Tjänsten av Beställare och som Uppdragstagaren kan ansöka om att få utföra, kallas för Annons.

För att kunna använda Tjänsten måste I Woof U samla in, dela och behandla vissa Personuppgifter om Användare. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer (Personuppgifter).

Behandlingen av Personuppgifter görs i enlighet med Förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).

  1. Uppgifter som behandlas

In order to enable the use of the Service and to fulfill the user agreements that I Woof U and the Users enter into, I Woof U must collect and save certain Personal Data.

From the Client, I Woof U collects and uses the following Personal Information:

* Name,

* Date of Birth,

* Gender,

* Adress,

* Email Address,

* Social Security,

* IP-adress,

* Phone number and

* Image

From Contractors Collect I Woof U in and uses the following Personal Information:

* Name,

* Date of Birth,

* Gender,

* Adress,

* Email Address,

* Social Security,

* Phone number,

* IP-adress,

* Image, and

* Ratings / reviews from previous Client.

The Contractor will also have the opportunity to write a short presentation about himself and add relevant information such as language skills, driving license, possible working hours, what types of jobs are interesting, school and line, CPR certificate or other information that the Contractor wishes to share for to increase the chance of assignments.

Please note that I Woof U may not provide the App or the Website if the above Personal Information is not provided.

Users who choose to start using the Service via an existing Facebook account give I Woof U the right to collect account information such as first name, last name, profile picture and e-mail address directly from Facebook.

All Users are responsible for ensuring that all Personal Information provided is correct and does not in any way violate, violate or otherwise infringe the rights of third parties, for example, but not limited to, copyright, trademark, or confidentiality.

  1. Ändamål och laglig grund

3.1 Administrerande av Tjänsten

För att kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten kommer I Woof U använda informationen definierad under ”2. Uppgifter som behandlas”. Dessa Personuppgifter behandlas framför allt för att kontakta dig, skapa ett konto och för att tillhandahålla eventuellt andra tjänster i enlighet med Användarvillkoren.

Användaravtalet I Woof U ingått med Användaren (dvs. I Woof Us användarvillkor) utgör den lagliga grunden för att behandla Användarens Personuppgifter i egenskap av Användare av Tjänsten. Behandlingen är nödvändig för att I Woof U ska kunna uppfylla sina avtalsrättsliga förpliktelser mot Användaren.

3.2 Upprättande av Annonser

För att kunna maximera Uppdragstagaren möjlighet att få Uppdrag kommer I Woof U att dela Uppdragstagarens position med Beställaren samt med besökare på Webbplatsen och i Appen. Den här positionen utgörs av Uppdragstagarens folkbokföringsadress, uppdaterade adress eller geo-positionering beroende på vilken information som Uppdragstagaren senast delade med I Woof U.

Det användaravtal som I Woof U har ingått med Användaren utgör den lagliga grunden för att hantera Personuppgifter för att upprätta Annonser och förmedla Uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att I Woof U ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som I Woof U har gentemot Användare.

3.3 Ansökan om Uppdrag

För att kunna maximera Uppdragstagaren möjlighet att få Uppdrag kommer I Woof U att dela Uppdragstagarens position med Beställaren samt med besökare på Webbplatsen och i Appen. Den här positionen utgörs av Uppdragstagarens folkbokföringsadress, uppdaterade adress eller geo-positionering beroende på vilken information som Uppdragstagaren senast delade med I Woof U.

Uppdragstagaren samtycket till att positionen delas med Beställare samt med besökare på Webbplatsen och i Appen. Genom att samtycka till denna Personuppgiftshantering kommer Uppdragstagarens publika information delas på en karta som sedan Beställare eller besökare kan ta del av.

För att kunna ansöka om ett Uppdrag måste I Woof U behandla vissa Personuppgifter om Uppdragstagaren. Detta innefattar information definierad under definierad under ”2. Uppgifter som behandlas” samt den information som Uppdragstagaren uppger under svarandet på en Annons, såsom personlig text.

Det användaravtal som I Woof U har ingått med Användaren utgör den lagliga grunden för att hantera Personuppgifter för att upprätta Annonser och förmedla Uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att I Woof U ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som I Woof U har gentemot Användare.

3.4 Bekräftelse av Uppdraget

När Beställaren har bokat ett Uppdrag via Appen eller Webbplatsen skickar I Woof U en bekräftelse till Uppdragstagaren med all information om Uppdraget. Sådant utskick sker till den e-postadress som Uppdragstagaren lämnade i samband med registreringen. Föräldrar till Uppdragstagare under 18 år som skapat ett konto på I Woof U kommer även få bekräftelsen skickad till sig.

Uppdragstagaren kan även välja att få meddelandet som push-meddelande, rakt i telefon. Hur push-meddelande hanteras framgår av Användarvillkoren.

Det användaravtal som I Woof U har ingått med Användaren utgör den lagliga grunden för att hantera Personuppgifter för att kunna genomföra utbetalningar till bankkonton och därtill efterföljande förpliktelser. Behandlingen är nödvändig för att I Woof U ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som I Woof U har gentemot Användare.

3.5 Betalning

För att kunna genomföra en betalning för ett utfört Uppdrag behandlar I Woof U Personuppgifter så som konto- och kortuppgifter, samt telefonnummer. Dessa Personuppgifter skickas antingen Stripe.

Stripe sparar och behandlar Användarens Personuppgifter för att kunna genomföra och processa betalning. För att veta hur Stripe behandlar Personuppgifter kan du läsa deras Personuppgiftspolicy här.

Det användaravtal som I Woof U har ingått med Användaren utgör den lagliga grunden för att hantera Personuppgifter för att kunna genomföra utbetalningar till bankkonton och därtill efterföljande förpliktelser. Behandlingen är nödvändig för att I Woof U ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som I Woof U har gentemot Användare.

3.6 Kundvård och support

När ett Uppdrag är utfört kommer I Woof U skicka en uppmaning till Beställaren om att recensera Uppdragstagaren. Dessa recensioner lämnas bland annat i fri text. Beställaren bör minimera antalet Personuppgifter som uppges när en recension lämnas.

Den lagliga grunden är I Woof Us berättigade intresse av att kunna förbättra och förstå Användarens upplevelse och nyttjande av Tjänsten och därigenom förbättra och utveckla den.

3.7 Marknadsföring

I Woof U använder Användarens Personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring avseende Tjänsten. När I Woof U skickar marknadsföring via e-post, sms eller via pushnotier i Appen kan Användaren alltid välja att inte längre ta emot sådan marknadsföring via en länk i varje utskick eller inuti Appen. Användare har möjlighet att själva välja vilka notifieringar (e-postadress, SMS och pushnotiser) de vill ta emot under sin profil i Appen.

3.8 Utveckling av tjänsten

I Woof U samlar även in dina Personuppgifter för syftet att förbättra och utveckla en så användarvänlig Tjänst som möjligt. Detta gör I Woof U genom att samla in löpande information om dig som användare och dina rutiner. På så sätt kan I Woof U kan utveckla erbjudande och utformar nya funktioner.

I Woof U förbehåller sig även rätten att använda Personuppgifter för att informera Användare om uppdateringar från I Woof U, genomföra undersökningar eller tillhandahålla informations- och tjänstrelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar.

Den lagliga grunden är I Woof Us berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för Användaren att kunna besöka och använda Webbplatsen eller Appen, eller för att kunna förstå hur Användaren upplever Tjänsten och därigenom förbättra och utveckla den.

Analys av användardata görs ofta med hjälp av etablerade tredjepartsleverantörer såsom Google Analytics och Mixpanel. Dessa leverantörer har inte rätt att använda informationen i något annat syfte.

3.9 Övrigt

Förutom uppgifterna I Woof U samlar in direkt från Användare så samlar I Woof U även in uppgifter automatiskt från Användaren. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies. Om Användaren väljer att stänga av cookies kan detta även få andra konsekvenser, såsom en försämrad användarupplevelse.

Om du vill veta mer om dessa elektroniska spår som du lämnar kan du läsa mer under fliken ”**Cookies**” i Användarvillkoren.

  1. Kontrollera dina Personuppgifter

Under the symbol with profile picture, the User can see the Personal Information provided directly from the User to I Woof U, ie. the information provided when the User created an account. The User can change this information on his own directly in the App or by contacting I Woof U.

  1. Överföring av Personuppgifter

I Woof U kommer att överföra och dela Personuppgifter mellan Användare för att kunna förmedla Uppdrag. De tillhandahållna Personuppgifterna vidarebefordras till andra Användare endast i den utsträckning som krävs för i att ett Uppdrag ska kunna genomföras och/eller möjliggöra att Användare kan fullfölja sina skattemässiga skyldigheter.

I Woof U kommer även att överföra och dela Personuppgifter med tredje part för att de ska kunna hjälpa I Woof U med Appen, Webbplatsen och marknadsföring. Tredje part får endast använda Personuppgifterna för det angivna syfte som de är anlitade för. I Woof U kan även komma att lämna ut och överföra Personuppgifter till utomstående part som förvärvar någon av eller alla I Woof Us affärsenheter.

Vidare kan vi komma att lämna ut och överföra Personuppgifter som I Woof U har samlat in från andra webbplatser till utomstående partners. I Woof U kommer även, om det krävs enligt lag eller föreläggande, att lämna ut Personuppgifter till polis, domstol eller annan myndighet.

I Woof U kommer att dela Personuppgifter både med partners och leverantörer både inom och utanför EU/EES. Om vi delar dina personuppgifter med leverantörer utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att överföringen och lagringen av Personuppgifterna uppfyller GDPR:s krav samt att de inte behandlas för annat syfte än dem I Woof U samlat in dem för.

  1. Dina rättigheter

Användare har rätt att få information om de Personuppgifter som behandlas av I Woof U, samt vid behov begära rättelse av Personuppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till I Woof U och ska innehålla uppgifter så som Avsändarens namn, personnummer och adress. Framställan ska vara undertecknad av Användaren.

Vänligen kontakta I Woof U på nedanstående angivna kontaktuppgifter om du önskar utföra någon av ovan angivna rättigheter.

  1. Så lagrar vi uppgifter

I Woof U lagrar Användarens Personuppgifter med syfte att göra Tjänsten mer effektiv, praktisk och betydelsefull. Användare kan när som helst få tillgång till, granska, korrigera, uppdatera eller ta bort sitt konto genom att kontakta I Woof U. Användaren kan också när som helst avsluta kontot hos I Woof U inuti sin profil.

Personuppgifter som lämnas av Användare sparas enbart så länge som det krävs för fullgörandet av I Woof Us tjänster, dock som längst i ett år från senaste användningstillfället av Tjänsten. Om Användaren önskar att få sina Personuppgifter borttagna tidigare, vänligen kontakta I Woof U via kontaktuppgifterna nedan.

Vid borttagande av konto kommer I Woof U behålla anonymiserade loggar och information om Användarens aktiviteter på I Woof U. Om Personuppgifter tidigare var tillgängliga för andra som använder I Woof U har vi inte möjlighet att radera informationen från deras system.

  1. Övrigt

I Woof U strävar efter att tillhandahålla en säker miljö genom att försöka begränsa åtkomsten till vår databas till legitima användare, men vi kan inte garantera att obehöriga parter inte bereder sig åtkomst till den. I Woof U kan inte heller kontrollera hur behöriga användare lagrar eller överför information som Användare ger oss. Därför ska Användare inte uppge känslig information på I Woof U.

I Woof U ansvarar inte för vilka policyer och rutiner för integritetsskydd som tillämpas av annonsnätverk och andra webbplatser, av utomstående parter med vilka vi samarbetar för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster eller av dem som kommer åt information om Användare på vår Tjänst.

Denna Policy kan komma att ändras varvid Användare kommer att uppmärksammas på det när dom loggar in på Tjänsten. Det är dock varje Användares skyldighet att själv hålla sig informerad om vilka villkor som gäller vid var tid.

I Woof U kommer dock att meddela Användaren om I Woof U gör väsentliga förändringar som kräver samtycke från Användaren.

  1. Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud är ?.

  1. Kontaktinformation

Du kan kontakta oss på webben om du har frågor eller problem som rör våra rutiner för integritetsskydd. Du kan också skriva till oss på följande email info@iwoofu.se

Alternativt:

Luna Design AB, Thure Bruces väg 2, 560 13 Hok.

Ladda ner Appen

Ge dig och din hund ett lyckligare liv

Registrera dig och din hund i vår användarvänliga app och utforska ditt närområde! Hitta Hundpassare, registrera dig som hundpassare och bli en del av en stor community!

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?
Fyll i formuläret nedan så svara vi så snabbt vi kan!

Woof Woof!

Du hittade 10 % rabatt!

Ange iwoofu2023 i kassan.